Om oss

Konsultfabriken AB grundades 2011 av Anna Kjölvmark och Hasse Frosth.

Vi bedriver vår verksamhet i Uppsala. Kontoret finns på Torbjörnsgatan 1a i Tuna Backar.

Anna Kjölvmark

Fil.mag. i företagsekonomi med inriktning redovisning och finansiering. Fil.kand. i handelsrätt. Uppsala universitet. Vidareutbildning inom bland annat företagsvärdering, börsrätt, skatt, marknadsnotering, juridik.

Har tidigare varit verksam som projektledare/analytiker inom corporate finance i Stockholm mellan åren 2005-2012.

Hasse Frosth

Gymnasieekonom. Vidareutbildning inom bland annat företagsekonomi, skatt, redovisning, deklaration, löner, bokslut.

Har tidigare varit verksam som redovisningskonsult hos en redovisningsbyrå i Uppsala mellan åren 2000-2012. 

Angelica Hedin

Gymnasieekonom. Anställd sedan november 2019.

Emma Hammarsten

Gymnasieekonom. Anställd sedan maj 2016.