Konsultfabriken är Din externa ekonomiavdelning

Frigör tid till din kärnverksamhet och låt oss ta hand om hela eller delar av er ekonomi och redovisning.

Alla företag är olika och har olika behov - oavsett om du bedriver en mindre hobbyverksamhet eller ett medelstort företag är vi din givna samarbetspartner.

Tillsammans hittar vi en lösning som passar varje enskild uppdragsgivare. Vi hjälper till med bland annat redovisning, bolagsbildning, bokslut, årsredovisning, deklarationer, lönehantering.

Läs mer här om vilka tjänster vi kan erbjuda dig och ditt företag. 

Kontakta oss

Aktuellt

2021-10-25
Tillfällig skattereduktion 2021 och 2022

Riksdagen har beslutat om att en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster på grund av coronapandemin ska gälla under beskattningsåren 2021 och 2022.

Skattereduktionen ska gälla för fysiska personer och utgå för arbetsinkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet. Definitionen av arbetsinkomster är densamma som för jobbskatteavdrag.

Kravet för att få skattereduktion är att arbetsinkomsterna överstiger 60 000 kr och understiger 500 000 kr per år.

För den som är obegränsat skattskyldig i Sverige bara en del av året ska skattereduktionen proportioneras med 1/12 per månad. Även begränsat skattskyldiga kan få skattereduktion om det handlar om förvärvsinkomst som uteslutande eller så gott som uteslutande avser svenska inkomster.

2021-04-30
Vårpropositionen 2021

Vårens budgetproposition innehöll inga förslag om skattesänkningar. Däremot innehåller propositionen flera åtgärder för att hantera pandemins effekter på arbetsmarknaden.

  • Nya jobb och utbildningsmöjligheter

  • Mer pengar till korttidsarbete

  • Mer pengar till hyresstöd

  • Mer pengar till rehabilitering

  • Mer pengar till solcellsstöd